Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Wakacje!

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA 2016/2017

Informacja

Nr z wniosku ID: 4575

Tytuł projektu edukacyjnego: „Kto szyfr zna, ten zwycięstwo w ręku ma” czyli kryptografia, a bezpieczeństwo.

Imię i nazwisko stypendysty: Łukasz Łopacki

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: Joanna Jaroszewska

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Stefana Batorego 37, 05-091 Ząbki

Pliki Projektu

Prezentacja
„Kto szyfr zna, ten zwycięstwo w ręku ma”,
czyli kryptografia, a bezpieczeństwo

(plik .pdf Nazwa: lopacki_projekt_mazowiecki_szyfry.pdf
Wielkość: 4,24MB

Artykuł "Kryptografia, a wojna."
(plik .pdf Nazwa: kryptografia_wojny.pdf
Wielkość: 76KB

Artykuł "Szyfry"
(plik .pdf Nazwa: szyfry.pdf
Wielkość: 295KB

Program "Program szyfrujący"
(plik .exe Nazwa: program_szyfrujacy.exe
Wielkość: 11KB

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2017-06-21 13:45:56
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Ząbkach