Gimnazjum nr 2 w Z±bkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Wakacje!

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

Zajęcia pozalekcyjne i koła przedmiotowe

Koło historyczne - p. Bisialska kl. III (wt. 14:30 - 16:00), p. Pawluk kl. II (pt. 14:30 - 15:15),
Koło historyczne - kl. I p. Niewińska;
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - p. Jankowska kl. If, Ig (¶r. 14:30 - 15:15), kl. III (pon. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - p. Ziembka (wt. 14:30 - 15:15); Zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. Id, i Ie p. T. D±browska (pon. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. Ia, i Ic p. T. D±browska (pt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. IIb p. Sęktas (wt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia dla obcokrajowców z matematyki - p. Jankowska (¶r. 13:35 - 14:20 i pt. 14:30 - 15:15);
Warsztaty dziennikarki - redagowanie gazetki szkolnej - p. Król pon. (13:35 - 14:20);
Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego - kl. I - p. Iwanowska (pt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego - kl. I p. Radzio-Zawadzka (wt. 14:20 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego - kl. Ib p. Radzio-Zawadzka (¶r. 14:20 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego - p. Zduń kl. II (czw. 14:30 - 15:15), kl. I (¶r. 14:30 - 15:15);
Koło języka polskiego - p. Barbachowska (pon. 15:15 - 16:00), p. Iwanowska (pt. 14:30 - 15:15); Koło języka polskiego - p. Zduń (czw. 13:30 - 14:15);
Zajęcia dla obcokrajowców z j. polskiego - p. Iwanowska (wt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia dla obcokrajowców z j. polskiego - p. Król (wt. 14:30 - 15:15); Zajęcia dla obcokrajowców z j. polskiego - p. Zduń (¶r. 15:15 - 16:00);
Koło fizyczne - kl. III - p. Gaworek (pon. 14:30 - 15:35);
Zajęcia wyrównawcze z fizyki - kl. I, II - p. Gaworek (pon. 13:35 - 14:20, czw. 13:35 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z fizyki - p. Jaroszewska kl. III (pon. 14:30 - 15:15), kl. Ib (wt. 14:30 - 15:15);
Koło biologiczne - kl. III - p. Mierzejewska (pon. 14:30 - 15:15);
Koło chemiczne - p. Więcek (wt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z chemii - kl. II i III - p. Więcek (pt. 14:30 - 15:15);
Zajęcia wyrównawcze z geografii - kl. I - p. Woch (wt. 14:30 - 15:15);
Koło z geografii - kl. III - p. Woch (czw. 14:30 - 15:15);
Koło informatyczne - kl. I, II i III - p. Pielat;
Koło informatyczne - kl. IA - p. Brzozowski;
Zajęcia uzupełniaj±ce wiedzę z Zajęć Technicznych i Plastyki - p. Brzozowski;
Koło edukacji prozdrowotnej - p. Węsierska-Jonasz (wt. 14:30 - 15:15);
Koło plastyczne - p. Słowik;
Zespół wokalny FORTE - p. Żaboklicka;
Doradztwo zawodowe - p. Popielewicz (czw. 15:30 - 16:30 oraz zajęcia w klasach);
Terapia pedagogiczna - p. Popielewicz (czw. 14:25 - 15:10);
Zajęcia rewalidacyjne - p. Z. D±browska (¶r. 10:45 - 11:30 i czw. 11:40 - 12:25);
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - p. Z. D±browska (wt. 11:40 - 12:25 i pt. 14:30 - 15:15);
Socjoterapia - p. Żarska, p. Popielewicz (wt. 14:25 - 15:10);
Koło biblijne - kl. I i II - p. Łuba (wt. 14:30 - 15:15);
Przygotowanie do bierzmowania - kl. III ks. Czelu¶ciński;
Koło Caritas - p. Łuba (pt. 14:30 - 15:15);
SKS-y - p. Tarka (pon. 14:40-16:00), p. Remiarz (pt. 14:30 - 16:00), p. Majewska (wt. 14:30 - 16:00), p. Kula (czw. 14:40-16:00 i wrzesień pon. 14.30-16.00), p. Cichowska (wt. 13:30 - 15:00), p. Więch (czw. 13:35 - 14:20);
Koło czytelnicze - p. Wojciechowska (wt. 8:00 - 9:00), p. Połomska (wt. 8:00 - 9:00, czw. 14:30 - 15:30)

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorz±d Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2016-09-18 13:00:03
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Z±bkach