Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Wakacje!

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

Nasz Patron
ks. Jerzy Popiełuszko

ks. Jerzy Popiełuszko ks. Jerzy Popiełuszko

Nasze sukcesy i wkład pracy w wychowanie i wykształcenie młodych ludzi oraz prawdy moralne, którymi pragniemy kierować się w życiu, pretendują nas do ubiegania się o zaszczytne imię Ks. Jerzego Popiełuszki, którego wybraliśmy na Patrona naszego gimnazjum.

Dlaczego uważamy, że Ksiądz Jerzy ma być wzorem do naśladowania przez obecne i przyszłe pokolenia Ząbkowian?

 1. Jest On postacią bardzo bliską społeczeństwu naszego miasta, pracował tu jako wikariusz w latach 1972 - 1975, wielu rodziców pamięta Go jako spowiednika, nauczyciela religii, kapłana udzielającego im sakramentów;
 2. Jest honorowym obywatelem miasta Ząbki;
 3. To świadek nadziei na poprawę losu Ojczyzny w trudnych latach 80-tych XX wieku, wspierający wszystkich, którzy pragnęli urzeczywistnić swój sen o wolnej i sprawiedliwej Polsce, którzy odkryli piękno odpowiedzialności za wspólne dobro;
 4. Jego nauczanie miało wymiar społeczny, a homilie przepojone są głębokim patriotyzmem. W umiłowaniu Ojczyzny przez Księdza Jerzego nie ma żadnych wynaturzeń w postaci ksenofobii czy mesjanizmu narodowego. Przytaczał On argumenty, które popierał Ewangelią i wypowiedziami papieskimi;
 5. Do grobu naszego Patrona przybywają wciąż od 22 lat rzesze ludzi wierzących i niewierzących, którzy pragną oddać Mu hołd, gdyż bronił On ludzkiej wolności, godności i prawdy czyli wartości uniwersalnych;
 6. Z życia i śmierci Księdza Jerzego płyną wskazania dla dzisiejszych i następnych pokoleń, aby "Kochać prawdę bez lęku i czynić sprawiedliwość w miłości";
 7. Jego hasło zło dobrem zwyciężaj było, jest i będzie drogowskazem dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do odwiedzenia:

 1. Oficjalnej strony o Księdzu Jerzym Popiełuszcze
 2. Muzeum poświęcone życiu i śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki
 3. Oficjalna strona na temat filmu o Księdzu Jerzym Popiełuszce
 4. Szkolna Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki

Żródło zdjęć:
www.popieluszko.net.pl
wikipedia

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2015-04-02 08:56:17
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Ząbkach