Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Do wakacji zostało: 515 dni! :-)

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS I ODKRYWANIA WŁASNYCH TALENTÓW

Nasze Gimnazjum jest miejscem, w którym uczeń może rozwijać własne zainteresowania i zdolności.

W naszej szkole uczy się 657 uczniów w 21 oddziałach klasowych.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęliśmy
V MIEJSCE
w powiecie w rankingu szkół gimnazjalnych z uwagi na wynik egzaminu gimnazjalnego.
(Wyniki egzaminu)

Każdego roku uczniowie zdobywają nagrody w konkursach przedmiotowych, międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, międzyszkolnych.

Zajmujemy w powiecie w kolejnych latach I lub II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych, wyprzedzając niejednokrotnie szkoły sportowe.

Przy naszej szkole została wybudowana największa w Ząbkach sala gimnastyczna z widownią o wymiarach 36m x 23,5m.

Dysponujemy również największym w mieście boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną trawą (oświetlonym i monitorowanym) oraz boiskiem wielofunkcyjnym do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Doczekaliśmy się stołówki, nowej biblioteki z przestronną wypożyczalnią, a także czytelnią.

W szkole funkcjonuje Biblioteczne Centrum Multimedialne współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny.

Mamy dwie pracownie komputerowe oraz dobrze wyposażone klasopracownie fizyczną, biologiczną i chemiczną oraz sale językowe, matematyczne, polonistyczne, geograficzne i historyczne.

Dysponujemy salą do nauki języków obcych z mikrofonami dynamicznymi. Pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny oraz tablice interaktywne.
Gimnazjum jest wyposażone w sieć wewnetrzną w klasopracowniach z dostępem do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych i pomieszczeniach pracy nauczycieli.
W szkole działa Klub Europejski, uczniowie redagują gazetkę szkolną Batorszczak.

Obchodzimy Dzień Europy, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, organizujemy festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, oraz wiele innych imprez okolicznościowych.

Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczącej się tu młodzieży (posiadamy monitoring, a nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami również w czasie przerw).

SZKOŁA UMOŻLIWIA UZYSKANIE
EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
oraz
CERTYFIKATÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Kompetenz in Deutsch (organizowany przez Instytut Austriacki)
Fit in Deutsch (organizowany przez Instytut Goethego)

Organizujemy wycieczki zagraniczne podczas których oprócz zwiedzania organizowane są zajęcia językowe i spotkania z rówieśnikami z różnych krajów Europy.
(szczegóły w zakładce Wyjazdy zagraniczne)

Uczestniczymy w projektach międzynarodowych mających na celu wymianę informacji pomiędzy uczniami z różnych stron świata.
(szczegóły w zakładce Współpraca zagraniczna)

W szkole działają liczne koła przedmiotowe: matematyczne, polonistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, wiedzy o społeczeństwie i informatyczne.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół: teatralnego, plastycznego, wiedzy o teatrze, edukacji medialnej.
Ponadto zdolności artystyczne młodzież może kształtować na zajęciach tanecznych i wokalnych (Zespół Forte)

Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Do tradycji szkoły należą organizowane co roku otrzęsiny klas pierwszych i bal gimnazjalny.

W Gimnazjum funkcjonuje sklepik, bufet szkolny, stołówka.

Dla wszystkich kandydatów organizowane są spotkania informacyjne dotyczące naszej szkoły.

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2016-04-05 00:20:24
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Ząbkach