Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Do wakacji zostało: 491 dni! :-)

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Co to jest ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Wdrożeniem ECDL na terenie Polski zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne, które do obsługi informacyjnej, koordynacji prac oraz nadzoru nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów powołało Polskie Biuro ECDL.

Cele ECDL

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i zostało włączone przez Radę Europy do pakietu incjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Powstało z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.
Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK)

Osoba przystępująca do zdawania egzaminów otrzymuje Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK) przed pierwszym egzaminem. Fakt zdania każdego egzaminu jest odnotowywany w EKUK. Po zdaniu wszystkich siedmiu modułów EKUK przekazywany jest do Polskiego Biura ECDL, gdzie jest wymieniany na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL).

Egzaminy

Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów w ciągu trzech lat. Egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet w tym samym kraju.

Dołącz do miliona Europejczyków, którzy uzyskali certyfikat ECDL

Nasza szkoła umożliwia wszystkim uczniom oraz chętnym na zdawanie egzaminów ECDL.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z ECDL odbywają się na kółku informatycznym (zakładka zajęcia pozalekcyjne).

Informacje na temat ECDL uzyskasz również na oficjalnej stronie internetowej ECDL: www.ecdl.com.pl

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2014-09-04 23:17:38
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Ząbkach