Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki

Wakacje!

Podręczniki 2016/2017 | Rekrutacja 2016/2017 | Prezentacja Gimnazjum 2016

Certyfikaty Językowe

Szkoła umożliwia zdawanie certyfikatów z języka niemieckiego Kompetenz in Deutsch lub Fit in Deutsch.

Są to jedyne certyfikaty, które można uzyskać przed ukończeniem 16 roku życia.

Kompetenz in Deutsch organizowany jest przez Instytut Austriacki - pierwszy i drugi stopień znajomości języka.
Fit in Deutsch organizowany jest przez Instytut Goethego - pierwszy i drugi stopień znajomości języka.
Więcej na temat Certyfikatów Językowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Co to jest ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i zostało włączone przez Radę Europy do pakietu incjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Powstało z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.
Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.
Więcej na temat ECDL

Strona Główna
Patron szkoły
Nasza Szkoła
Sukcesy szkoły
Wyniki egzaminu
Dzwonki Szkolne
Opis Logowania do Dziennika
Dziennik VULCAN
Office 365
Zajęcia Pozalekcyjne
Aktywna Edukacja CEO
Program Stypendialny
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Pedagog Szkolny
Pedagog Poleca
Rada Rodziców
Obiady Szkolne
Prawo szkolne
Współpraca zagraniczna
Wyjazdy zagraniczne
Certyfikaty
Biblioteka
Galeria zdjęć
Kontakt

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Przyjazna Rodzinie
bip_logo.jpg
Aktualizacja: 2014-09-04 23:15:50
Valid HTML 4.01 Strict | Poprawny CSS!
© 2006 - 2017 PG nr 2 w Ząbkach