Zbiory Biblioteczne

Obecnie trudno sobie wyobrazić naukę i pracę bez dostępu do różnych źródeł informacji. Obok tradycyjnych książek i czasopism warto korzystać ze zbiorów multimedialnych i Internetu.
Bliblioteka gromadzi:

  1. Dokumenty piśmiennicze:
    • encyklopedie, leksykony, słowniki, wydawnictwa albumowe, literaturę popularno - naukową, beletrystykę dla młodzieży, lektury, czasopisma.
  2. Dokumenty niepiśmiennicze:
    • taśmy magnetofonowe, kasety video, płyty DVD oraz CD, programy komputerowe, programy użytkowe.