Regulamin korzystania z komputerów

 

 1. Pracownia multimedialna jest udostępniana dla uczniów tylko w celach edukacyjnych.
 2. Uruchomienie komputera wymaga każdorazowo zgody nauczyciela.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan stanowiska i zgłosić nauczycielowi dostrzeżone usterki.
 4. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają:
  • osoby realizujące konkretne zadanie (referat, projekt, zadanie domowe itp.).
 5. Każdy uczeń ma określony czas na korzystanie z komputera do 1 godz. Chętni do pracy na komputerze mogą dzień wcześniej zarezerwować sobie miejsce.
 6. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko 1 osoba.
 7. Po skończonej pracy należy pozamykać programy, wylogować się.
 8. Użytkownik ma prawo wykorzystywać:
  • dane i programy udostępnione w systemie komputerowym szkoły oraz wydawnictwa multimedialne,
  • urządzenia komputerowe znajdujące się w pracowni po uzyskaniu zgody nauczyciela,
  • własne dane pobrane z Internetu,
  • przeglądać strony WWW w celach wyłącznie edukacyjnych.

Nie można wykorzystywać komputera do gier komputerowych,zabaw i wchodzenia na portale społecznościowe!