Regulamin Biblioteki SP2 - Batorego 37

 

 1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 2. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki B37. Godziny pracy ustala nauczyciel - bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy są zobowiązani dbać o wypożyczone zbiory. Rodzice mogą korzystać z zasobów naszej biblioteki na miejscu, w czytelni.
 4. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek. Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. Rodzice mogą wypożyczyć książkę dla swojego dziecka.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres, nie dłuższy niż miesiąc.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, mają prawo do wypożyczenia  większej liczby książek.
 8. Można wypożyczyć tylko jedną, aktualnie przerabianą na j. polskim, lekturę.
 9. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 10. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie. Zakazuje się spożywania posiłków i picia napojów. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz z żadnego innego sprzętu elektronicznego.
 11. Przed opuszczeniem  biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi  się na miejsce.
 12. Korzystanie z komputerów odbywa się tylko za zgodą nauczyciela. Nie wolno wchodzić na portale społecznościowe oraz na strony z grami online. Nie wolno wgrywać żadnych nowych programów.
 13. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny być zwrócone.
 14. W każdej klasie powołuje się łączników z biblioteką, którzy są łącznikami między biblioteką a wychowawcą klasy.
 15. Łącznicy klasowi tworzą Klub Biblioteki, który wspomaga działania nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców klas.