Praca Pedagogiczna

Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej prowadzona jest przez takie formy pracy jak:

  1. Działalność informacyjna,
  2. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
  3. Rozmowy z czytelnikami na temat przeczytanych książek,
  4. Poradnictwo w wyborze książek.

Różne formy rozwijania kultury czytelniczej ucznia takie jak:

  1. Konkursy,
  2. Dyskusje,
  3. Gry,
  4. Inscenizacje,
  5. Recenzje,
  6. itp.

Nasza biblioteka organizuje lub współorganizuje szereg konkursów i imprez.