Lokal i Wyposażenie

Lata 2010 - do nadal...

Od nowego roku szkolnego w bibliotece szkolnej pracują następujące osoby: p. Halina Najmoła oraz p. Elżbieta Połomska

Lata 2007-2008

Biblioteka posiada dwa lokale:

  • wypożyczalnię,
  • czytelnię z MCI

Pracę nauczyciela - bibliotekarza obejmują p. Marzenna Wojciechowska i p. Halina Najmoła.

Dzięki Ministerstwu Edukacji Narodwej biblioteka otrzymuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Jest ono wyposażone w cztery komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner). Do dyspozycji jest również telewizor, DVD i rzutnik.

Daje, to możliwość:

  • indywidualnego dostępu uczniów i nauczycieli do zasobów multimedialnych Internetu,
  • przygotowuje młode pokolenie do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Lata 2006-2007

To zmiana na stanowisku nauczyciela - bibliotekarza. Pracę objęła p. Halina Najmoła. Uporządkowano i skomputeryzowano księgozbiór biblioteczny.

Lata 2001-2006

Biblioteka przenosi się do nowego budynku Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Pracę nauczyciela - bibliotekarza obejmuje p. Gabriela Siewiera. Biblioteka mieści się w małej sali, chociaż warunki lokalowe są trudne, to jednak nie przeszkadza, aby biblioteka poprawnie funkcjonowała, a uczniowie czuli się w niej swobodnie. Organizowane są razem z p. Pawłem Brzozowskim "Czwartki filmowe" w trakcie których działa "Klub X Muzy", którego głównym celem jest przybliżenie kinematografii światowej dla uczniów gimnazjum.

Lata 1999-2001

Biblioteka Gimnazjum nr 2 w Ząbkach mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Uczniowie korzystali ze zbiorów bibliotecznych, jednocześnie wzbogacano księgozbiór gimnazjalny. Bibliotekę prowadziły:

  • p. Halina Najmoła
  • p. Barbara Tymińska
  • p. Renata Witkowska