Lektury Szkolne

 1. Wybrane utwory z klasyki światowej:
  • Biblia (w tym Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa - fragmenty)
  • Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty)
  • Sofokles - Antygona
  • Pieśń o Rolandzie
  • William Szekspir - Romeo i Julia
  • Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty)
  • Karol Dickens - Opowieść wigilijna
  • Antoine de Saint Exupéry - Mały Książę
  • Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
 2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
  • Bogurodzica
  • Arkady Fiedler - Dywizjon 303
  • Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec
  • Miron Białoszewski - Pamiętnik z Powstania Warszawskiego (fragmenty)
  • Jan Kochanowski - pieśń: Czego chcesz od nas Panie... oraz wybrane fraszki i treny,
  • Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr
  • Adam Mickiewicz - Ballady i romanse, Dziady cz. II Pan Tadeusz (fragmenty)
  • Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy
  • Aleksander Fredro - Zemsta
  • Bolesław Prus - Kamizelka
  • Juliusz Słowacki - Balladyna
  • Stefan Żeromski - Syzyfowe prace
 3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku (w tym utwory):
  • Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
  • Zbigniewa Herberta
  • Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
  • Kazimierza Wierzyńskiego
  • Jana Lechonia
  • Tadeusza Różewicza
  • Wisławy Szymborskiej
  • Czesława Miłosza
  • ks. Jana Twardowskiego
 4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku
  (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny)
 5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.
 6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży
  (np. M. Musierowicz, I. Jurgielewiczowej, K. Siesickiej).
 7. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.
 8. Przykłady literatury biograficznej i pamiętnikarskiej
  (Paweł Zuchniewicz - Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża; Karolina Lanckorońska - Wspomnienia wojenne).
 9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.
 10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna
  (co najmniej jeden w każdej klasie).
 11. Inne składniki kultury
  (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).

Szczegółowy plan omawianych lektur dla danej klasy podawany jest zawsze we wrześniu.

Lektury z nowego kanonu będą na razie omawiać tylko uczniowie w klasach pierwszych gimnazjów, czyli w pierwszych klasach trzyletnich etapów edukacyjnych. W pozostałych klasach lektury będą omawiane według dotychczasowego wykazu, do zakończenia etapu edukacyjnego.